Sinds begin 2015 is de gemeente Veere een samenwerking gestart met de HZ University of Applied Sciences en gestart met het programma ‘Science in Residence’.

Met het programma ‘Science in Residence’ willen de gemeente Veere en de HZ University of Applied Sciences vraagstukken van de gemeente Veere praktijkgericht onderzoeken. Tussen de projecten van ‘Science of Residence’ wordt naar raakvlakken met andere gebieden gezocht, zodat bijvoorbeeld ook het maatschappelijke belang en toerisme aangehaakt worden. Ook worden, indien nodig, externe partijen betrokken bij het onderzoek. Op deze manier worden er kruisverbanden gelegd om zo meerwaarde te creëren voor verschillende partijen.

Om dit te verduidelijken is onderstaand filmpje gemaakt.

Vragen

Heeft u vragen over de samenwerking ‘Sciences in Residence’, een idee voor een opdracht of andere vraag, dan kunt u contact opnemen met Mark Minderhoud, telefoonnummer (0118) 555 442 of email: m.minderhoud@veere.nl.