Zonnepark Koudekerke

koudekerke-dishoek

In november heb ik Mark Minderhoud, van de gemeente Veere, en John van Wallenburg, voorzitter van de energie coöperatie Koudekerke, gesproken over het zonnepark in Koudekerke.

Allereerst de visie van de gemeente Veere.

Mark Minderhoud: “We hebben de ambitie om als de gemeente Veere in 2030 energie neutraal te zijn. Om dat te bereiken ben je natuurlijk afhankelijk van wat de andere dorpen willen en of andere dorpen ook mee willen werken. Koudekerke heeft een dorpsplan/dorpsvisie, vanuit daar kwamen ze met het voorstel om een energie neutraal dorp te worden. Ze zagen een kans zagen in een energie coöperatie.

Het eerste project dat ze wilden realiseren was een zonnepark op een voormalige stortplaats. De haalbaarheidsstudie hiervoor hebben wij als gemeente Veere gefaciliteerd. Daaruit is gebleken dat het een haalbare businesscase was. Daarna zijn alle lijntjes gaan rollen. Wij hebben daarin als gemeente de vergunning verleend. Daarnaast staan we er zo positief mogelijk tegenover en proberen we daar waar nodig te helpen. Dan kun je denken aan ontwikkelingen, het faciliteren van bijeenkomsten en gesprekken voeren of organiseren met andere partijen.

De effecten die wij zien is dat er een grote hoeveelheid aan duurzame energie wordt opgewekt die lokaal binnen het dorp gebruikt kan worden. Mensen krijgen schone energie en daarnaast een rendement op hun duurzame energie. Overigens zie je in het dorp een duurzame beweging ontstaan. Partijen willen samen werken en maken het een gezamenlijk doel om Koudekerke een energie neutraal dorp te maken.”

John van Wallenburg is een inwoner van Koudekerke, vanuit die positie was hij betrokken bij de opstelling van het dorpsplan. Uiteindelijk is hij voorzitter van de energie coöperatie van Koudekerke geworden.

John van Wallenburg: “Zelf heb ik een klein adviesbureau, vanuit daar had ik al langer zicht op het duurzaam maken van de gemeente Veere. Ik dacht er zelf al eerder aan om de parkeerplaatsen in de gemeente Veere te voorzien van zonnepanelen. Toen wij hiermee bezig waren viel mijn oog op de oude stortplaats in Koudekerke. Ik had al het idee voor om er zonnepanelen te plaatsen. Bij de opstelling van het dorpsplan zag ik mijn kans om dit naar voren te brengen. Hiermee zou je 600 van de 1000 huishoudens kunnen voorzien van duurzame energie, dit zou dus meteen een grote stap zijn voor het energie neutraal maken van de gemeente Veere.

Ik ben dit plan gaan verkennen vanuit mijn adviesbureau. Dit heb ik samen gedaan met Zeewind. Deze verkenning is gefinancierd vanuit de gemeente. Daaruit is gebleken dat het een kansrijk project was. Zeewind heeft dit vervolgens verder opgepakt. Binnen de dorps coöperatie brengen we vrijwilligers samen, Zeewind is hierin de ondersteunende coöperatie die verder alles regelt.

Een van de voordelen van dit project is dat, stel er komt winst uit dit project, dan willen we dat niet aan de bewoners geven, maar juist gebruiken om verdere stappen te zetten binnen het energie neutraal maken van de gemeente. Uiteindelijk willen we ook accu’s realiseren op het dorp. Hiermee willen we dus de energie die we opwekken op het dorp, hier ook opslaan. Binnen dit project houden we wel een verbinding met het net, er zal namelijk altijd wel een moment zijn waarop we te weinig energie zullen hebben. We willen dus als dorp zo zelfvoorzienend mogelijk zijn als het gaat over duurzame energie.

Uiteindelijk kan er dus wel gezegd worden dat het zonnepark een hele goede stap is richting het energie neutraal maken van de gemeente Veere.”

SHARE THIS

RELATED ARTICLES