Zorgcoöperatie in Biggekerke

2014-molen-bk

In een van de voorgaande stukken heb ik gesproken met Nanda van den Berg. Nanda is voorzitter van de dorpsraad in Biggekerke. De dorpsraad bestaat uit zes inwoners van Biggekerke. De dorpsraad komt op voor de belangen van de inwoners. Bij de gemeente heeft de dorpsraad een vast contactpersoon die ze kunnen mailen of bellen als ze vragen hebben of als ze iets over hun dorp door willen geven aan de gemeente.

Er is in Biggekerke een zorgcoöperatie. Aan dit project hebben verschillende studenten van de HZ University Of Applied Sciences gewerkt.

Nanda van den Berg: “Tijdens brainstormsessies met inwoners hebben we een dorpsvisie opgesteld. In de dorpsvisie staan onze wensen voor Biggekerke in 2025. Er staat bijvoorbeeld in dat we het belangrijk vinden dat er in 2025 nog steeds veel jonge én oudere mensen in Biggekerke wonen, maar ook kinderen. Om dat te bereiken vinden we het belangrijk dat er een school op het dorp is en dat er betaalbare huizen zijn voor jongeren en senioren. Ook staat er in de dorpsvisie dat de inwoners het belangrijk vinden dat ouderen zolang mogelijk op zichzelf kunnen blijven wonen.

Tijdens het brainstormen zeiden meerdere inwoners dat een zorgcoöperatie iets voor Biggekerke zou kunnen zijn. Een zorgcoöperatie betekent dat inwoners elkaar helpen. Dat kan als vrijwilliger of het kan tegen een vergoeding. Er zijn al best veel dorpen en wijken in Nederland waar zorgcoöperaties zijn opgericht. Bij een zorgcoöperatie kun je bijvoorbeeld iemand vinden die je tuin onderhoudt of je huis schoonmaakt of iemand die een extra portie kookt, zodat je niet zelf hoeft te koken. Of boodschappen met je doet als je wegens een operatie zelf niet kunt tillen of niet kunt autorijden.

We willen in Biggekerke niet zomaar uit het niets een zorgcoöperatie oprichten. We willen eerst inventariseren of men wel eens behoefte heeft aan hulp en wat men mist in Biggekerke.

 De dorpsraad heeft de studenten verzocht om aan inwoners en toeristen in Biggekerke te vragen wat zij missen in Biggekerke. Meer dan 100 studenten hebben in kleine groepjes in april en mei 2017 huis-aan-huis interviews afgenomen.

In juni 2017 hebben de studenten hun bevindingen tijdens een openbare dorpsraadvergadering aan het dorp gepresenteerd.

Uit de interviews kwam onder andere dat inwoners een ontmoetingsplaats missen in het dorp. Er zijn bijna geen winkels in Biggekerke en het dorpshuis is gesloopt. Daardoor maken mensen minder vaak  spontaan een praatje met elkaar. Daarom is het natuurlijk zo fijn dat volgend jaar het dorpshuis en de school samen in een nieuw gebouw komen.

Het advies van de studenten was om in het dorp te gaan werken met een app waarmee je op een laagdrempelige manier in contact kunt komen met andere inwoners als je ergens hulp bij kunt gebruiken. De dorpsraad heeft zich intussen enigszins verdiept in wat voor soort apps hier al zijn. Misschien gaan we volgend jaar een “elkaar-helpen”-app uitproberen.

Binnenkort gaat de dorpsraad nog eens om tafel met enkele van de studenten om verder te praten over de interviewresultaten. Misschien dat we te zijner tijd meer adviezen en tips van de studenten in de praktijk kunnen gaan brengen.”

SHARE THIS

RELATED ARTICLES